SDTOPO

Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς   :

Νίκη Σαμπροβαλάκη

Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Ρόζα Μυγιάκη

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Κωνσταντίνος Μπαλάσης

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

 

Εξωτερικοί Συνεργάτες   :

Λάμπρος Μπαμπίλης

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Μπάμπης Κόβρας

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

dkt architects

Ομάδα συνεργαζόμενων Αρχιτεκτόνων

 

Το Τεχνικό Γραφείο Τοπογραφικών Μελετών SDTOPO έχει ξεκινήσει από το 1999 από τον

Σπύρο Ν. Δεσύλλα,  Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π.  και  αναλαμβάνει έκτοτε κάθε είδους Τοπογραφικές Μελέτες με εξειδίκευση σε Αποτυπώσεις Κτιρίων,  Τεχνικές Εκθέσεις διερεύνησης Πολεοδομικών Διατάξεων, Τοπογραφικά Αδείας, Χαράξεις Ακριβείας Ειδικών Κατασκευών κ.α.

adeia1tomi1greende

Σ .   Δ Ε Σ Υ Λ Λ Α Σ

Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α :

 

Λ. Συγγρού 5 Αθήνα

117 43 Ακρόπολη

 

Τηλ.– Fax: 210 6715739

Email: sdtopo@sdtopo.net

 

Κεντρική

Υπηρεσίες

Λίστα έργων

Πελάτες

Εξοπλισμός

Επικοινωνία

CADsdtopo

topo1topo2