Κεντρική

Υπηρεσίες

Λίστα έργων

Πελάτες

Εξοπλισμός

Επικοινωνία

CADsdtopo

Λογισμικό διαχείρισης Σχεδίων

· Λογισμικό Υποστήριξης Σχεδιασμού σε AUTOCAD “CADsdtopo”, που αφορά όλες τις ειδικότητες των Μηχανικών και Σχεδιαστών.

· Λογισμικό για όλες τις κλίμακες σχεδίασης, αλλαγές αριθμών, Blocks, Κείμενα, βιβλιοθήκες συμβόλων, Γραμμές, Layers, Hatch, Offset, Απόψεις Σχεδίου, Ενδείξεις, Διαστάσεις, Έλεγχο σχεδίασης, modify, Images, Τομές, Όψεις, Κατόψεις, Τοπογραφικά, Photos, Υπομνήματα...

· Για πληροφορίες επικοινωνήστε :  cad@sdtopo.net

sdtopo